کانال های گرد خرطومی (فلگسبل)

این نوع کانال بسیار کاربردی می‌باشد
خصوصاً در مواردی که مسیر هموار نبود
و یا از لحاظ شکل هندسی استفاده از کانالهای دیگر دشوار و یا غیر ممکن است
از این نوع کانال استفاده میشود

کانالهای فلگسبل دارای تنوع محصولات جهت هر نوع کاربردی می‌باشد
کومبی ، برزنتی ، عایق دار الستومریک ، نسوز ، آلومینیومی و ….تنها گوشه ای از این محصولات می‌باشد