کانالهای گرد با درز طولی

موارد استفاده از این نوع کانال گرد بسیار متنوع بوده و از لحاظ استاندارد و راندمان از بهترین گزینه ها جهت هدایت هوا در سوله ها و مراکز تجاری ، فرودگاه ، ترمینال و … می‌باشد

همچنین از این نوع کانال در سیستم شوتینگ ( شوت اشغال ) و دودکش موتورخانه ها استفاده می‌شود ، البته نوع اتصالات و زخامت ورق و نوع ورق مصرفی بسته به موارد استفاده متغیر می‌باشد