کانالهای اسپیرال

کانالهای گرد به لحاظ راندمان کار بهترین گزینه برای انتقال هوا می‌باشد که در این میان کانال اسپیرال به دلیل تولید در قطعات ۶ متری و بالطبع تعداد کمتر اتصالات و درز جایگاه ویژه خصوصاً در سوله های صنعتی ، ورزشی و آمفی تئاتر ها دارا می‌باشد.

موارد تاثیر گذار بر قیمت کانالهای اسپیرال .
نوع ورق و زخامت آن یکی از تاثیرگذارترین عوامل در قیمت گذاری این محصول است . بسته به موارد استفاده نوع ورق گالوانیزه ، آلومینیوم ، با استیل استفاده میشود.

از موارد تاثیر گذار دیگر میتوان به قطر کانال، نوع فلنچ و اتصالات ، ارتفاع نصب ، تعداد و مقدار تغییر مسیر و پیچ و خم و حجم کار نام برد.